Våre kurs

Hos B7People får du skreddersydde kurs tilpasset dine behov. Vi setter sammen de kurspakkene du ønsker, og holder gjerne kurset på arbeidsplassen. Dette er ofte både enklere og kostnadsbesparende for dere. Vi har også egne undervisningslokaler når det er behov for det.

B7People er godkjent av Arbeidstilsynet som sertifisert opplæringsvirksomhet, og kursene utføres i henhold til kravene i lovverket.

Vi tilbyr både sertifiserte og dokumenterte kurs i henhold til godkjent kompetanse- og opplæringsplan.

Våre sertifiserte kurs

Sertifiserte kurs inkluderer læremateriell, teori, grunnleggende praksis og prøver. Vi bruker Arbeidstilsynets moduler for sertifisert opplæring og godkjente opplæringsplaner. Alle våre kurs gir kursbevis/kompetansebevis. Vi tilbyr blant annet sertifisering innen følgende områder:

Målgruppe: Personer som skal betjene kraner

Varighet:
Det vil være variert varighet i forhold til de forskjellige sertifikater

Ta kontakt for informasjon 🙂

Kursinnhold

Felles for alle klasser:

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Teoretisk fagdel for kranfører
 • Praktisk fagdel for kranfører
 • Praktisk opplæring på aktuell klasse inkl. prøve

Gjennomføring

Alle kranførerkursene består av både teori og praksis, med tilhørende avsluttende prøver.

 

Klasser

G1 – Mobilkranfører
G2
– Tårnkranfører
G3
– Sving-/portalkranfører
G4
– Bro-/traverskranfører
G8
– Lastebilkranfører

Andre klasser på forespørsel.

Målgruppe: Personer som skal betjene teleskoptruck klasse C1 eller C2.

Varighet:
Teori – 1 dag med teori for begge kategorier
Praksis – 4 timer pr kategori

Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Krav til forkunnskaper: , T1-T4 motvektstruck, kompetansebevis for M2 gravemaskin eller G8 lastebilkran.

Kursinnhold

På teorikurs går vi gjennom:

 • Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck
 • Ulykker med teleskoptruck
 • Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte
 • Støtteben og stabilitet
 • Bomkonstruksjon
 • Overlastsystem
 • Lastdiagram
 • Oppstilling
 • Tilleggsutstyr

Gjennomføring

Det legges opp til klasseromsundervisning med diskusjoner, oppgaver og øvelser.

Klasser

C1 – Teleskoptruck med kapasitet inntil 10 tonn
C2 – Rundtomsvingende teleskoptruck med kapasitet inntil 10 tonn

Målgruppe: Personer som ønsker å arbeide med logistikk- og lagerfunksjoner og som skal betjene truck

Varighet:
Teori – Standard 3 dager med teoriprøve
Praksis – 1 dag med instruktør

Fadderordning:

20 timer i egen bedrift eller
14 timer hos opplæringsvirksomhet

Praktisk avsluttende prøve med sensor

Kursinnhold

 • Krav til fører av truck
 • Gjennomgang av de ulike truckklassene
 • Bruksområder for de ulike truckklassene
 • Forebygging av ulykker
 • Rapportering av hendelser/ ulykker
 • Truckens konstruksjon
 • Daglig, periodisk og sakkyndig kontroll
 • Stabilitet under forskjellige kjøreforhold og godshåndtering
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Teoretisk prøve

Gjennomføring

Truckførerkurs består av både teori og praksis med avsluttende prøver.

Klasser

T1 – Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2 – Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T4 – Motvektstruck t.o.m. 10 tonn
T8 –  Motvektstruck med gaffelarmer – løftekapasitet over 10 tonn

Andre klasser på forespørsel

Målgruppe: Personer som skal betjene masseforflytningsmaskiner med motorkraft over 15 KW

Varighet:
Teori – Felles teori 4 dager alle klasser med avsluttende teoriprøve
Praksis – 1 dag pr. klasse med instruktør

Fadderordning:

32 timer i egen bedrift eller
32 timer hos opplæringsvirksomhet pr. klasse

Praktisk avsluttende prøve med sensor

Kursinnhold

 • Krav til fører
 • Bruksområder
 • Ulykker og risiko
 • Funksjon og virkemåte
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sertifisering og dokumentasjon

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve.

Praksis med instruktør, fadderordning og avsluttende praktisk prøve.

Klasser

M2 – Gravemaskin – Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)
M4 – Hjullaster – Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)
M6 – Dumper – Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)

Målgruppe: Personer som skal kjøre med tilhenger etter bil

Vi er glade for å kunne tilby tilhengerlappen!

Kjører du ulovlig med tilhenger? Mange kjøper seg for tiden ny og tyngre bil eller tilhenger, og da er det fort mulig at de tillatte totale vektene overstiger det maksimale av hva du kan trekke!

Vi tilbyr både kl. BE og B96.

Med kode B96 i tillegg til førerkort kl. B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 4250 kg. Ved å ta minst 7 timers obligatorisk opplæring vil du få førerrett i kl. B96, uten å måtte ta oppkjøring.

Du kan når som helst oppgradere til kl. BE. Kl. BE har den samme opplæringen som kl. B96, men for å få førerretten i denne klassen må du bestå en oppkjøring. Har du førerrett i kl. BE kan de tillatte totale vektene være opp til 7000kg.

Boten du kan få for å kjøre ulovlig er ofte høyere enn kostnadene ved opplæringen. Bestill opplæring på tilhenger i dag!

Krav til forkunnskaper: Sertifikat klasse B

Gjennomføring

 • Dette kurset gjennomføres hos vår samarbeidspartner Optimal Trafikkskole AS

Dokumentert opplæring

Den som skal bruke arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk skal ha en dokumentert sikkerhetsopplæring. Det er arbeidsgivers plikt å risikovurdere om det utstyret som brukes krever særlig forsiktighet, samt å sørge for at denne opplæringen blir gitt og dokumentert.

Målgruppe: Personer som skal betjene lift/personløfter i arbeid.

Varighet: Teori – 1 dag

Kursinnhold

 • Regler, forskrifter og lover
 • Personløfterens konstruksjon
 • Nødprosedyrer
 • Personløfterens virkemåte
 • Valg av riktig personløfter
 • Bruk av personløfter
 • Vedlikehold og kontroll av personløfteren

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med oppgaver, diskusjoner og drøfting.

Gjennomgang av praktisk bruk på arbeidsplass.

Klasser

A – Manuelle flyttbare personløftere
– Tilhengermonterte personløftere
B– Selvgående personløftere
– Bilmonterte personløftere

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Derfor er det viktig at du som arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Målgruppe: For medarbeidere som skal jobbe i høyden. Kan også gi nyttig kunnskap til ledende personell som tildeler arbeidsoppgaver i høyden.

Varighet: 1 dag

Kursinnhold

 •  Lover og forskrifter rundt arbeid i høyden
 • Sikkerhet ved arbeid i høyden
 • Tiltak som kan redusere fall fra personer og gjenstander
 • Sikkerhet i vær og vind
 • Tillatte belastninger
 • Forståelse av planer for montering, demontering, endring og kontroll av stillas
 • All risiko som montering, demontering, endring kan medføre og sikringstiltak som kan redusere risiko
 • Enkle regler for å vurdere stillas og andre sikringstiltak og innretninger for tilkomst

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med oppgaver, diskusjoner og drøfting.

 

Målgruppe: Medarbeidere som skal arbeide i høyden.

Varighet: Teori – 4 timer/8 timer over 1 dag.

Kursinnhold

 • Lover, forskrifter og regler
 • Valg av fallsikringsutstyr
 • Risikofaktorer ved valg av feil utstyr
 • Bruk av fallsikringsutstyr
 • Kontroll og vedlikehold av utstyr

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med oppgaver, drøfting og demonstrasjon.

 

Målgruppe: For arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser og rullestillaser, med øverste stillasgulv.

Varighet:
2-5 meter:  1 dag
5-9 meter:  2 dager

Over 9 meter etter avtale.

Kursinnhold

 • Regler, forskrifter og lover
 • Forståelse av planer for montering, demontering, endring og kontroll av det aktuelle stillaset
 • Sikkerhet ved montering, demontering, endring av det aktuelle stillaset
 • Fokus på tiltak som kan redusere fall fra personer og gjenstander
 • Utsortering av stillas som ikke lenger kan benyttes
 • Sikkerhet i vær og vind
 • Tillatte belastninger
 • All risiko som montering, demontering, endring kan medføre

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med oppgaver, diskusjoner og drøfting.  Etter kurset er det krav til praksis på 7.5 timer på det aktuelle stillaset en har hatt teoretisk opplæring i.

 

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Løfteredskap
 • Kontroll og ettersyn
 • Godshåndtering
 • Arbeidsmiljø
 • Farlig gods

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med oppgaver, diskusjoner og drøfting.

 

Målgruppe: Verneombud og medlemmer av AMU.

Varighet:
4 dager

Kursinnhold

– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS-forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS-arbeid
– Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Gruppeoppgaver/case-løsning

Gjennomføring

Klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner og oppgaver.

I tillegg til skreddersydde kurs har vi også plasser på allerede oppsatte kurs. 

Trygge og fleksible kurs hos B7People

Våre kurs holdes på arbeidsplassen eller i våre lokaler – eller vi finner en kombinasjon som gjør gjennomføringen så effektiv som mulig. Kursene skreddersys til dine behov og sammen med deg finner vi ut hvilke kurs dere skal ha og når de skal gjennomføres.

Vi har også faste kurs åpne for påmelding. Sjekk hva vi har på planen nå!

Hos B7 People kan du være trygg på at dine ansatte får opplæring på høyeste nivå. Våre kursholdere har både kompetanse og praktisk erfaring fra de ulike kursområdene. Vi er godkjent som opplæringsbedrift av Arbeidstilsynet.

Les mer om Arbeidstilsynets krav om opplæring fra sertifisert virksomhet her.

Ta kontakt for en hyggelig kursprat!