Vi effektiviserer og digitaliserer dine rekrutterings- og bemanningstjenester. 

 

Utleie – Rekruttering – HR Rådgivning – Kurs – Lønn/Personal –
Timeregistrering – Oppfølging av sykemeldte – Medarbeidersamtaler

Tjenester

Du fokuserer på kundene og faget ditt, og vi får gleden av levere det vi er best på og som er vårt fag, leveranse av flinke folk! Vi er spesialister innen bemanning, rekruttering og HR/personal. I tillegg til tradisjonelle bemannings- og rekrutteringstjenester kan vi bistå med alle typer personell og lønnstjenester fra kun kr 950,- pr mnd. Her er en detaljert oversikt over hva vi i B7people kan bistå din bedrift med:

 

 Rekruttering

Vi tilbyr rekruttering av nye medarbeidere. Du bestemmer hvilke krav som stilles til kandidatene og vi finner flinke folk som matcher dette.

Rekrutteringsprosessen innebærer: Utarbeiding av kravspesifikasjon – Annonsering på ulike plattformer – Screening av kandidater – Strategisk utvelging – Intervjurunder – Referansesjekk – Tester m.m. – Presentasjon av passende kandidater

 

 Innleie

I vårt nettverk har vi flinke og erfarne fagfolk og vi kan også supplere med arbeidsdyktig personell uten fagbrev/hjelpearbeidere med relevant erfaring.

 

Vi kan tilby Innleie tjenester innen for ulike kategorier av stillinger og bransjer, eksempelvis:

Bygg&Anlegg – Industri/Produksjon – Olje/Gass – HoReCa – Administrativt personell – IT

 

 HR/Personal

Trenger du avlastning i en periode, eller outsource deler av HR oppgavene hjelper vi deg med dette. 

 

Vi kan bistå med HR/personal oppgaver som:

Personal ledelse – Personell oppfølging – Medarbeidersamtaler – Sykefravær – Juridisk støtte – Utarbeidelse av kontrakter – Lønn – Nedbemanningsprosesser – Timeregistrering

Avdelinger og fagområder

B7people

B7people er bygd opp av tre hovedavdelinger som fokuserer på hver sitt fagområde:

B7 Office

B7 Construction

B7 HoReCa

B7 Office

Vi tilbyr kvalifisert personell innen blant annet følgende områder/stillinger:

Regnskapsrådgiver – Lønn – Controller – Kontor/ADM – Salg/Markedsføring – Kundeservicemedarbeider – HR/Personal – Butikk/Detalj – Avd.ledere

Kontakt seniorrådgiver, Tone Lise Landsvik tlf 484 29 505 / tonelise@b7people.no

B7 Construction

Vi tilbyr kvalifisert personell innen blant annet følgende områder/stillinger:

Tømrer – VVS/VA – Forskaling – Betong – Stillas/Tilkomst – Elektro – Mekanisk – Ledelse – Kranførere – Logistikk – Transport

Kontakt Rådgiver/Daglig leder, Eilev Lægreid, tlf 918 80 584 / eilev@b7people.no

B7 Horeca

Vi tilbyr kvalifisert personell innen blant annet følgende områder/stillinger:

Servering – Renhold – Hovmester – Kokk – Kantine – Logistikk – Transport – Resepsjon – Kundeservice

Kontakt Rådgiver/Leder HoReCa, Siw Elise Sævik, tlf 40764014 / siw@b7people.no.

The B7people team

Eilev Lægreid
Daglig leder / Rådgiver - B7 Construction
Tlf: 918 80 584
Christian Arnesen
Fagansvarlig / Kursleder
Tlf: 410 67 674
Tone Lise Landsvik
Seniorrådgiver - B7 Office
Tlf: 484 29 505
Øyvind Walde
Rådgiver - B7 Construction
Tlf: 916 80 942
Siw Elise Sævik
Rådigver - B7 HoReCa
Tlf: 407 64 014
Aleksandr Sharov
Avdelingsleder - Stavanger
Tlf: 462 14 810

Besøk oss